OM ASPECHT

Aspecht er en konsulentvirksomhed med 15 års erfaring med udvikling af mennesker i organisationer. Vi har domæne på Frederiksberg i København og arbejder i hovedtræk med to retninger: klassisk ledelses- og organisationsudvikling og mentaltræning.

Aspecht er ledet af ejer Anne Specht bakket tæt op af dygtige samarbejdspartnere, der er tilknyttet på freelancebasis. Nedenfor kan du finde en kort intro til de overbevisninger der altid præger vores arbejde.

Vi har nogle klare holdninger til den menneskelige natur som påvirker måden vi arbejder på:

    At ethvert menneske har et uudnyttet potentiale, som blot ofte begrænses af manglende perspektiv, mental dovenskab, unødvendig frygt, manglende nysgerrighed etc.

    At vi har hver vores historie der skal leves, hver vores lektion der skal læres

    At mennesker som udgangspunkt vil det gode – men bare ikke altid har haft gode betingelser

    At den oplevede smerte i et menneskes liv er lige – og at vi udvikler kapaciteten til at bære den

    At der er sammenhæng mellem alle niveauer: fysisk, mentalt, følelsesmæssigt, energimæssigt etc.

    At der altid, et eller andet sted, før eller senere, findes en balance. Yin og yang, sort og hvidt, succes og nederlag

    At der ikke er grænser for de mål, vi kan realisere gennem ren og skær viljekraft


KONSULENTER

ANNE SPECHT

Jeg har 15 års erfaring i at forstå menneskers færden i organisationer. Dem sætter jeg i spil, direkte, omsorgsfuldt og med den klare intension at bringe dig nærmere dine mål. Du vil opleve mig udfordrende, konkret, humoristisk og med overblik over både meta, makro og mikro. Jeg har en holdning, jeg er tydelig og jeg søger altid imod det væsentlige. Jeg kan ikke altid garantere at du når dine specifikke mål, men jeg kan garantere at du kommer ud med mere indsigt, øget handlekraft og med kontakt til både vilje og lyst. 

 

CAROLINE GRAAE NORSKER

Hvordan indgår du i relationer? Hvordan skaber du mening i dine og andres handlinger? Hvordan vælger du at reagere på din omverden? Disse spørgsmål har været omdrejningspunkt gennem mit arbejdsliv. Og det er også spørgsmål, du vil blive udfordret med i mødet med mig. Jeg stryger dig ikke altid med hårene, men jeg er engageret, skarp og fastholdende i forhold til at du flytter dig. Med en rummelig og lattermild tilgang giver jeg dig mod på ny indsigt, afklaring og mulighed for at agere mere fokuseret og løsningsorienteret. Nøglen til et bedre arbejdsliv har du selv, jeg hjælper dig med at finde den.