UNDERVISNING

Hos Aspecht har vi gennem de sidste mange år arbejdet med udvikling, afvikling og forankring af udviklings- og undervisningsforløb af både større og mindre karakter. Forløb af større karakter kan fx spænde over 4 heldagsmoduler med mellemliggende coachinger, netværk og hjemmeopgaver. Forløb af kortere karakter, består af fx foredrag/workshops af typisk mellem 2 og 8 timers varighed. Vores målgruppe er både ledere og medarbejdere. Hos Aspecht har vi en solid udviklings- og undervisningserfaring indenfor bl.a.:

·      Samarbejde

·      Tillid

·      Social kapital

·      Coaching

·      Selvledelse

·      PUS / MUS

·      JTI / People Test

·      Personlig autoritet og gennemslagskraft

·      Motivation og forsvar

·      Feedback

·      Konfliktforståelse- og håndtering

·      Forandring og udvikling

·      Fokus og effektivitet

·      Mindfulness og Robusthed


Vi tilrettelægger undervisningsforløb som en interaktion mellem undervisere og deltagere og sigter imod at skabe teoretisk viden, konkret træning og individuel og gruppebaseret erkendelse via refleksion og oplevede udfordringer. Hos Aspecht kan du altid forvente at vi: 

·      Anvender spørgsmål og undren til at forløse deltagernes tænkeevne

·      Er konkrete, udfordrende, fleksible og fokuserede i styring af det overordnede program såvel som delelementerne

·      Anvender forskellige kommunikationsmedier for at imødekomme forskellige læringsstile


Send en mail til: as@aspecht.dk hvis du vil høre nærmere, eller ring på 3131 8657